โรคเอดส์แห่งอีมาน(อิจฉาริษยา)

Submitted by dp6admin on Sun, 04/10/2009 - 10:06

เนื้อหา - ความหมายของอิจฉาริษยา, ตัวอย่างของการอิจฉาริษยาที่ต้องห้าม, ความแตกต่างระหว่าง “อิจฉาริษยา” และ “การแข่งขัน”, อันตรายของอิจฉาริษยา, โทษของการอิจฉาริษยา, มีใครรอดจากโรคอิจฉาไหม ?, ทำอย่างไรจึงจะหนีพ้นจากโรคอิจฉาริษยา, ทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าถูกอิจฉาริษยา

 

ดาวน์โหลดหนังสือ (pdf)

WCimage
โรคเอดส์แห่งอีมาน(อิจฉาริษยา)