เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 32 (กิตาบุลอิลมฺ 14,บาบ 34-35)

Submitted by admin on Sat, 28/04/2018 - 22:48
หัวข้อเรื่อง
ใกล้รอมฎอนแล้วนะ;
34- ความรู้จะถูกยึดอย่างไร
35- ให้มีวันให้ความรู้เฉพาะสำหรับสตรีได้หรือไม่
สถานที่
มุศ็อลลา White Space
วันที่บรรยาย
11 ชะอฺบาน 1439
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
61.00 mb
ความยาว
63.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

ภาษาอาหรับ : shamela.ws/browse.php/book-1681/page-211

بَابٌ: كَيْفَ يُقْبَضُ العِلْمُ
34- ความรู้จะถูกยึดอย่างไร

อุมัร อิบนุอับดิลอะซีซ เขียนจดหมายถึงอบีบักร(ผู้ว่ารัฐหนึ่ง)ว่า "ละแวกของท่าน ดูซิว่ามีใครท่องจำหะดีษนบี ให้รีบบันทึก แท้จริงข้าพเจ้าเกรงว่าความรู้จะหายไป และเกรงว่าอุละมาอฺจะหายไป และอย่าบันทึกนอกจากหะดีษ(คำพูด)ของท่านนบี และจงเผยแพร่ความรู้ ให้คนมานั่งฟังความรู้ คนที่ไม่รู้จะได้รู้ เพราะความรู้จะไม่หายนะ(ไม่หายไป) จนกว่าความรู้นั้นจะเป็นความลับ (ถ้าผู้รู้ถือว่าความรู้นั้นเป็นความลับ ความรู้จะหายไป)" (ช่วงต้นศตวรรษที่สอง ตอนนั้นหะดีษยังไม่ถูกบันทึกหมด อุมัร เป็นคนแรกๆ ที่เรียกร้องให้บันทึกหะดีษ)
เรียนมาแล้ว มีความรู้ ความรู้ อย่าให้มันเป็นความลับ ให้มีบางส่วนในชีวิต เป็นการเผยแพร่ความรู้ แค่ไหนก็ได้ แต่ต้องมี ถ้าปิดเลยนะ ไม่สอนเลย นี่บาปใหญ่

หะดีษ 100 การยึดความรู้  ท่านนบีกล่าวว่า "อัลลอฮฺจะไม่ถอดถอนความรู้จากบ่าวของพระองค์ แต่ทว่า จะยึด(ถอน)ความรู้ด้วยการยึดวิญญาณ(ชีวิต)ผู้รู้, จนกระทั่งไม่มีผู้รู้(ที่แท้จริง)เหลืออยู่เลย, ผู้คนยึดเอาคนญาเฮเป็นหัวหน้า, เมื่อถูกถามก็ฟัตวาโดยปราศจากความรู้, เขาหลงและทำให้คนอื่นหลง

h100.jpg

بَابٌ: هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ فِي العِلْمِ؟
35- ให้มีวันให้ความรู้เฉพาะสำหรับสตรีได้หรือไม่

หะดีษ 101 ท่านนบีกล่าวว่า "ไม่มีสตรีคนหนึ่งคนใดที่จะมอบบุตรของเขาสามคนให้แก่อัลลอฮฺ(เขาได้เสียชีวิต) เว้นแต่จะเป็นสิ่งปกป้องระหว่างพวกนางกับนรก"
- นบีสอนมุสลิมะฮฺว่า เลี้ยงลูกให้ดี ได้เข้าสวรรค์
- ลูกที่เสียชีวิต จะปิดกั้นมารดาเขา จากนรก
- ลูกที่เสียชีวิตก่อนบรรลุศาสนภาวะ

 

WCimage
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 32 (กิตาบุลอิลมฺ 14,บาบ 34-35)