กิตาบุลอิลมฺ

จบกิตาบุลอิลมฺ// 50- ความละอายในการศึกษา (ดีหรือไม่ดี), 51- ผู้มีความละอายที่จะถาม จึงส่งคนไปถาม, 52- การให้ความรู้และฟัตวาที่มัสญิด (ทำได้หรือไม่?), 53 - ผู้ที่ตอบมากกว่าที่ถามมา
43- มารยาทในการสดับฟังอุละมาอฺ 44- การที่มีความชอบสำหรับผู้รู้ เมื่อถูกถาม ใครในหมู่มนุษย์มีความรุ้มากที่สุด ให้มอบหมายข้อเท็จจริงแด่อัลลอฮฺตะอาลา
38- โทษของคนที่อุปโลกน์หะดีษของท่านนบี,
39-บันทึกความรู้
ใกล้รอมฎอนแล้วนะ;
34- ความรู้จะถูกยึดอย่างไร
35- ให้มีวันให้ความรู้เฉพาะสำหรับสตรีได้หรือไม่