นบีซอลิหฺ

3 เทคนิคในการศึกษาอัลกุรอานในเดือนรอมฎอน, นบีซอลิหฺและชาวษะมู้ด, อูฐของอัลลอฮฺ, การลงโทษชาวษะมู้ด
นบีซอลิหฺ, ชาวษะมูด, อูฐตัวเมียของอัลลอฮฺ,