นบีซอลิหฺ

53 การละหมาดในสถานที่ที่มีการลงโทษ (บาบิโลน, หมู่บ้านชาวษะมู้ด ฯลฯ)
- กลุ่มชนนบีอิบรอฮีมและกษัตริย์นัมรูต
- การดะอฺวะฮฺของนบีอิบรอฮีม 3 วง
54 ละหมาดในโบสถ์ (ศาสนสถาน)
- หะดีษ 434 สิ่งถูกสร้างที่เลวที่สุด ณ อัลลอฮฺ
55 ห้ามยึดหลุมศพของนบีและร่อซูลมาเป็นมัสจิด…
-- 3 เทคนิคในการศึกษาอัลกุรอานในเดือนรอมฎอน
-- นบีซอลิหฺและชาวษะมู้ด, อูฐของอัลลอฮฺ, การลงโทษชาวษะมู้ด
- ความเสียใจของนบีซอลิหฺต่อกลุ่มชนของท่าน
- ดะอฺวะฮฺโดยไม่ตำหนิศาสนา(หรือความเชื่อ)อื่น
- ชาวษะมู้ดฆ่าอูฐและถูกลงโทษ
- การลงโทษชาวษะมู้ด
- นบีซอลิหฺและชาวษะมูด, อูฐตัวเมียของอัลลอฮฺ,
- แผ่นดินหะรอม มักกะฮฺ
7:79 พวกท่านไม่ชอบบรรดาผู้ชี้แจงแนะนำ

- อัลกุรอานมี 3 เรื่องหลักคือ หลักศรัทธา หลักปฏิบัติ เรื่องเล่า(อัลเกาะศ็อศ)ของ ปชช ยุคก่อน
- เรื่องราวของนบีและกลุ่มชนต่างๆ (คลิป มะดาอินซอและหฺ)
- เรียกต่างศาสนิกว่า "พี่น้อง" ได้หรือไม่ ?
- นาเกาะตุลลอฮฺ(อูฐตัวเมีย)
- การลงโทษชาวษะมูด
-…