มารยาทในการตักเตือน (นะศีหะฮฺ)

มารยาทในการตักเตือน (นะศีหะฮฺ)

Submitted by dp6admin on Tue, 20/08/2019 - 20:38

จาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 36 (อายะฮฺ 75-79 นบีซอลิหฺ ชาวษะมู้ด)"

ความยาว(นาที)
8 นาที