อัซซาบิกูน

29 มี.ค. 53 - ข่าว, อัลกุรอานธรรมนูญของชีวิต, อัซซาบิกูน

Submitted by dp6admin on Mon, 29/03/2010 - 20:31
 • ข่าว - สถานการณ์ประท้วง, ผลงานสำคัญของท่านจุฬาฯ, เหตุระเบิดรัสเซีย, ซูดาน, อัฟริกาใต้กับบอลโลก
 • อัลกุรอานธรรมนูญของชีวิต - อะมานะฮฺของผู้นำ, การเลือกผู้นำตามหลักการอิสลาม
 • อัซซาบิกูน - ครอบครัวมุสลิม

4 มี.ค.53 - อัซซาบิกูน, รักซุนนะฮฺ, อิบาดะฮฺที่ถูกต้องและมารยาทที่สวยงาม

Submitted by dp6admin on Fri, 05/03/2010 - 16:11
 • อัซซาบิกูน - การทำงานดะอฺวะฮฺกับต่างศาสนิกและงาน "จงตื่น Wake up"
 • รักซุนนะฮฺ - ความสำคัญของการรักษาและเผยแผ่ซุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
 • อิบาดะฮฺที่ถูกต้องและมารยาทที่สวยงาม - การมอบหมายต่ออัลลอฮฺตะอาลา

18 ก.พ 53 - อัซซาบิกูน, อิบาดะฮฺที่ถูกต้องและมารยาทที่สวยงาม, รักซุนนะฮฺ

Submitted by dp6admin on Thu, 18/02/2010 - 22:59
 • อัซซาบิกูน - อะมานะฮฺ
 • อิบาดะฮฺที่ถูกต้องและมารยาทที่สวยงาม - งานฟัตวาออนไลน์ ครั้งที่ 5, งานอัซซาบิกูน Wake up (21 ก.พ.53)
 • รักซุนนะฮฺ - หนังสือสุนันติรมิซียฺ

20 ม.ค.53 - อิบาดะฮฺที่ถูกต้องและมารยาทที่สวยงาม, รักซุนนะฮฺ, อัซซาบิกูน

Submitted by dp6admin on Thu, 21/01/2010 - 11:18
 • อิบาดะฮฺที่ถูกต้องและมารยาทที่สวยงาม - มารยาทในการขัดแย้งทางศาสนา
 • รักซุนนะฮฺ - ความสำคัญของการอบรมบุตรหลานด้วยอิสลาม, ความตักวา, ความเป็นพี่น้อง, เราะหฺมะฮฺ(ความเมตตา),
 • อัซซาบิกูน - รักการแสวงหาความรู้, มองโลกด้วยอิสลาม, ดำรงอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง

7 ม.ค.53 - รักเพื่ออัลลอฮฺ?, รักซุนนะฮฺ, อิบาดะฮฺที่ถูกต้องและมารยาทที่สวยงาม

Submitted by dp6admin on Fri, 08/01/2010 - 12:53
 • เยาวชนคนทำงาน(อัซซาบิกูน) - รักเพื่ออัลลอฮฺ?
 • รักซุนนะฮฺ - ตำราหะดีษที่สำคัญ 6 เล่ม, สุนัน อบูดาวู้ด
 • อิบาดะฮฺที่ถูกต้องและมารยาทที่สวยงาม- หวยออนไลน์