4 ก.พ 53 - อัซซาบิกูน, อิบาดะฮฺที่ถูกต้องและมารยาทที่สวยงาม, รักซุนนะฮฺ