4 มี.ค.53 - อัซซาบิกูน, รักซุนนะฮฺ, อิบาดะฮฺที่ถูกต้องและมารยาทที่สวยงาม

Submitted by dp6admin on Fri, 05/03/2010 - 16:11
Date
  • อัซซาบิกูน - การทำงานดะอฺวะฮฺกับต่างศาสนิกและงาน "จงตื่น Wake up"
  • รักซุนนะฮฺ - ความสำคัญของการรักษาและเผยแผ่ซุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
  • อิบาดะฮฺที่ถูกต้องและมารยาทที่สวยงาม - การมอบหมายต่ออัลลอฮฺตะอาลา