20 ม.ค.53 - อิบาดะฮฺที่ถูกต้องและมารยาทที่สวยงาม, รักซุนนะฮฺ, อัซซาบิกูน

Submitted by dp6admin on Thu, 21/01/2010 - 11:18
Date
  • อิบาดะฮฺที่ถูกต้องและมารยาทที่สวยงาม - มารยาทในการขัดแย้งทางศาสนา
  • รักซุนนะฮฺ - ความสำคัญของการอบรมบุตรหลานด้วยอิสลาม, ความตักวา, ความเป็นพี่น้อง, เราะหฺมะฮฺ(ความเมตตา),
  • อัซซาบิกูน - รักการแสวงหาความรู้, มองโลกด้วยอิสลาม, ดำรงอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง