ท่านนะบีมูซา อะลัยฮิสสลาม และอัลกุดสฺ

Submitted by dp6admin on Sat, 04/04/2009 - 00:28

หลังจากสมัยของนะบียูซุฟ อะลัยฮิสสลาม  ประมาณ 600 ปี ก็ถึงยุคท่านนะบีมูซา อะลัยฮิสสลาม  ท่านก็ได้ดะอฺวะฮฺเทศนาทั้งพวกฟิรอาวนฺและชาวยิวด้วย แต่ชาวอียิปต์ไม่ยอมรับสัจธรรม นะบีมูซาจึงต้องอพยพจากอียิปต์ไปพิชิตเมืองปาเลสไตน่(ฟิลิสฏีน)อีกครั้งหนึ่ง แต่ในยุคท่านนะบีมูซาไม่ประสบความสำเร็จ มาประสบความสำเร็จในยุคลูกศิษย์ของท่านคนหนึ่งชื่อ ยูชะฮฺ อิบนิ นูน ซึ่งเข้าพิชิตเมืองปาเลสไตน์ได้ แล้วก่อตั้งอาณาจักรแรกของชาวยิวที่นั่น โดยมีเมืองหลวงชื่อ โยราซาเล็ม หรือ โอราชาลีม ที่เรียกว่า อัลกุดสฺ 

เมืองนี้เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรยิว จนถึงยุคท่านนะบีสุลัยมานและนะบีดาวูด ก็ยังมีอาณาจักรนี้อยู่ และทั้งสองท่านก็เป็นทั้งนะบีและเป็นกษัตริย์ที่ได้ทำหน้าที่ปกครองและเทศนาพระบัญญัติของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จนกระทั่งหลังยุคท่านนะบีสุลัยมานและนะบีดาวูด อาณาจักรยะฮูดหรือชาวยะฮูดล่มสลายลง ถูกขับไล่จนแตกกระจายไปทั่วโลกจนถึงยุคปัจจุบันนี้ แต่เมื่อศตวรรษที่ 19 ค.ศ. เริ่มมีเหตุการณ์ที่พวกยิวเรียกร้องประชาชาติยิวให้รวมตัวเพื่อสร้างอาณาจักรดั้งเดิมของเขาที่ประเทศปาเลสไตน์ นี่คือที่มาของการก่อตั้งประเทศอิสราเอล

 

 

 

 ภาพจาก สไลด์ตัฟซีรซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 2

 


 

 

ที่มา : เรียบเรียงจากการบรรยายของ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี, 2547-01-02 ชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด 01 (ทับช้าง)

วันที่ลงบทความ : 13 ก.ย. 49