อันบิยาอฺ(นบี)

อัลอะอฺรอฟเป็นซูเราะฮฺยาวที่สุดที่ถูกประทานมาทีเดียวทั้งซูเราะฮฺ พูดถึงอดีต โดยเฉพาะอดีตที่ไม่มีใครสามารถเล่าได้ละเอียดเช่น เรื่องของประชาชาติก่อนๆ อย่างนบีลูฏ, นบีต่างๆ
สายตระกูล #นบีอิบรอฮีม ถึง #อัลอัสบาฏ(บนูอิสรออีล)
#นบีอิสฮาก #นบียะอฺกู๊บ #นบียูซุฟ
บางตอนของชีวประวัตินบีอิบรอฮีม ท่านหญิงซาเราะฮฺและฮาญัร (ภรรยานบีอิบรอฮีม), ข่าวดีของนบีอิบรอฮีม
มารยาทในการศึกษาหาความรู้
- "อูลุลอัซมิ" - บรรดาร่อซูลผู้มีความอดทนอย่างยิ่ง แบบอย่างของคนทำงานศาสนา
- ตราบใดที่เรายังทำหน้าที่เหมือนนบีร่อซูล อัลลอฮฺก็ยังช่วยเรา
- ทุกนบีมีสัญญาณที่อ้างถึงอัลลอฮฺ (หรือโองการที่มาจากอัลลอฮฺ) ยืนยันว่าเป็นนบีจากอัลลอฮฺ - ดะอฺวาอันนุบูวะฮฺ
- เรื่องของนบีมูซา…
การรักษาสัญญากับอัลลอฮฺ - รักษาสัญญากับมนุษย์
ความสัมพันธ์ของ อะกีดะฮฺ(หลักศรัทธา) และ มารยาท
- เนื้อหาในซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ ส่วนมากเป็นประวัติศาสตร์มนุษย์, นบีต่างๆ
- บทเรียนจากเรื่องราวกลุ่มชนต่างๆในอัลกุรอาน
- "จงอดทนไปเถิด จนกว่าอัลลอฮ์จะทรงชี้ขาดระหว่างเรา"
- การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ
- คุณค่าของ "จุดยืน"
- การใช้เวลาหลังอิชาอฺ - ทำอิบาดะฮฺ พักผ่อน พูดคุยปัญหาสังคม ทำกิจกรรมกับครอบครัว
- ทบทวนบทเรียนจากนบีต่างๆ
- กลุ่มชนของนบีชุอัยบฺ
- การลงโทษ บางครั้่งก็อยู่ในรูป คนที่เคยทำความดี เลิกทำความดี คนชั่วห้ามคนดีทำความดี


- อัลกุรอานมี 3 เรื่องหลักคือ หลักศรัทธา หลักปฏิบัติ เรื่องเล่า(อัลเกาะศ็อศ)ของ ปชช ยุคก่อน
- เรื่องราวของนบีและกลุ่มชนต่างๆ (คลิป มะดาอินซอและหฺ)
- เรียกต่างศาสนิกว่า "พี่น้อง" ได้หรือไม่ ?
- นาเกาะตุลลอฮฺ(อูฐตัวเมีย)
- การลงโทษชาวษะมูด
-…
เป็นซูเราะฮฺที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนบีต่างๆมกาที่สุด
เริ่มจากนบีอาดัม, นบีนูหฺ (น้ำท่วมทั่วโลกหรือบางส่วน ในอัลกุรอานไม่ได้ระบุชัดเจน)
นบีเรียกกลุ่มชนด้วยคำพูดที่ดี
- ช่วงเวลาระหว่างนบีอาดัมถึงนบีนูหฺ
- น้ำท่วมทั้งโลกหรือบางส่วน
- การหลงผิดของมนุษย์…