1642 การศึกษาตัฟซีรที่ถูกต้อง (ตัฟซีรอิบนุกะซีร ตัฟซีรอัลญะลาลัยนฺ อิหม่ามกูเกิ้ล)

Submitted by dp6admin on Thu, 14/06/2012 - 16:26
คำถาม
การศึกษาตัฟซีรที่ถูกต้อง (ความแตกต่างระหว่าง ตัฟซีรอิบนุกะซีร กับ ตัฟซีรอัลญะลาลัยนฺ การศึกษาอัลกรุอาน จากอินเตอร์เน็ต โดย อิหม่ามกูเกิ้ล ถูกต้อง)

คำตอบ