1601 บิดาเปลี่ยนนามสกุล ซึ่งต่างจากนามสกุลของปู่ ศาสนาว่าอย่างไร

Submitted by dp6admin on Thu, 05/01/2012 - 11:45
คำถาม
เรื่องเปลี่ยนนามสกุลที่ว่าเปลี่ยนไม่ได้นั้น มีความสำคัญทางหลักการศาสนาอิสลามอย่างไร

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ