การที่หญิงคนหนึ่งแต่งงานกับชายคนหนึ่งเพื่อรักษาอีมาน และพยายามชักชวนให้เขามาเป็นผู้ศรัทธา หากนางเสียชีวิตลง จะเป็นชะฮีดหรือไม่

Submitted by dp6admin on Tue, 29/06/2010 - 10:18

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ