ผู้ถามเป็นบิดา ลูกแต่งงานมีครอบครัวไปแล้ว แต่บางคนลำบากและมีหนี้สิน บิดาจะนำเงินซะกาตไปให้ได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Thu, 08/04/2010 - 16:30

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ