การทำผมปลอมแทรกเข้าไปในผมจริงตามธรรมชาติ ทำได้หรือไม่