แจกขนมหรืออาหารให้คนที่มาญะนาซะฮฺบนกุบูรได้หรือไม่