31 มี.ค.53 - อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม (ตอบปัญหา)

Submitted by dp6admin on Thu, 01/04/2010 - 08:18
Date
คำถาม 1- กำลังละหมาดดุฮริอยู่แล้วมีเสียงอะซานเข้าเวลาอัสริ ละหมาดดุฮริของเราใช้ได้หรือไม่ (การละทิ้งละหมาด)
2-ในประเทศฝรั่งเศสบางมัสญิดใช้แสงแทนการอะซาน ใช้ได้หรือไม่ (อะซานดังแค่ไหน ความสำคัญของอะซาน)
3- คำว่า ด้วยสลามและดุอาอฺในจดหมาย สามารถนำมาใช้ในหนังสือได้หรือไม่
4-ละหมาดก่อนเวลาสองนาที ต้องเริ่มละหมาดใหม่หรือไม่
5-แจกขนมหรืออาหารให้คนที่มาญะนาซะฮฺบนกุบูรได้หรือไม่
6- กระปุกของเด็กกำพร้า เราใส่เหรียญไปแล้ว หากฉุกเฉินจะนำเงินในกระปุกมาใช้ได้รึเปล่า แล้วต้องชดใช้คืนหรือไม่

7- การบริจาคเงินในตู้ตามมัสญิด ต้องเหนียตว่าเป็นเศาะดะเกาะฮฺญารียะฮฺทุกครั้งหรือไม่

8- ละหมาดแล้วมารู้ทีหลังว่าชุดที่เราใส่เปื้อนนะญิส จำเป็นต้องละหมาดใหม่หรือไม่, ประเภทของนะญิสที่ต้องชำระทันที
9- ทำไมอัลลอฮฺทรงทดสอบมนุษย์ไม่เหมือนกัน บางคนทุกข์มาก บางคนก็มีความสุข
10- หะดีษบันทึกโดยอบูดาวู้ดและอันนะซาอียฺ "เมื่อมีคนหนึ่งจากพวกท่านละหมาดโดยไม่มีสิ่งกั้น แน่แท้สิ่งที่จะตัดการละหมาดคือ สุนัข ลา หมู ยะฮูดี มะญูซี ...และพอเพียงสำหรับเขาแล้วที่จะมีของกั้นด้วยก้อนหิน..." เศาะฮี้ฮฺหรือไม่
11- เกษียณแล้วได้เงินมาก้อนหนึ่ง เมื่อครบปีก็ออกซะกาต ถัดมาอีกปีหนึ่งเงินก้อนนี้ยังมีเหลือ ต้องออกซะกาตมั้ย ตอนนี้ไม่มีรายได้แล้ว//