1062 เพิ่ม "วะ" ในการอะซาน

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 21:28

 

คำถาม : การกล่าวอะซาน เมื่อถึง อัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิ๊ลลัลลอฮฺ 2 ครั้ง แล้ว อัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันร่อซูลุลลอฮฺ แต่มีคนอะซานเป็น "วา" อัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันร่อซูลุลลอฮฺ ได้หรือไหม ในเมื่อเพื่มคำว่า "วา" ที่หมายถึง "และ" จะถือว่าบิดาอะฮฺหรือไหม

 

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ถ้าเขากล่าวเพิ่มตัว "วา" โดยไม่ตั้งใจหรือเป็นข้อผิดพลาดหรือลืม ก็ไม่เป็นบิดอะฮฺ และต้องเตือนให้แก้ไข แต่ถ้าตั้งใจเพิ่มคำนี้ ก็ถือว่าเป็นบิดอะฮฺและต้องตักเตือน แต่การอะซานไม่ถือว่าโมฆะ หมายถึง ไม่ต้องอะซานชดใช้

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

13ต.ค.48

วันที่ตอบ