สัจธรรมของการอะซาน (คุฏบะฮฺ)

Submitted by dp6admin on Fri, 05/02/2010 - 18:05
หัวข้อเรื่อง
ความสำคัญของการอะซาน, ผลบุญของผู้ยกอะซานและผู้รับอะซาน, อะซานเป็นเครื่องหมายของมุสลิม, บิล้าล, มุอัซซิน
สถานที่
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
4.00 mb
ความยาว
33.00 นาที
รายละเอียด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง