1045 บิดอะฮฺคืออะไร?

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 20:35

 

คำถาม : บิดอะฮฺคืออะไร? ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการวัดว่า "การกระทำนี้เป็นบิดอะฮฺ" ?

 

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

การกระทำที่เป็นการแสวงผลบุญและมีลักษณะเหมือนกับการปฏิบัติศาสนกิจโดยปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งไม่มีแบบฉบับจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และเอกฉันท์ของศ่อฮาบะฮฺ ก็ถือว่าเป็น "อุตริกรรม" หรือ "บิดอะฮฺ" ที่ไม่ถูกต้อง

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

13 ต.ค. 48

วันที่ตอบ