1205 การใช้ตะเกียบหรือช้อนเป็นบิดอะฮฺหรือไม่

Submitted by dp6admin on Sun, 14/02/2010 - 20:11

-------

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ