ลัทธิและกลุ่มต่างๆ

- อายะฮฺ 87 อันตรายของการเป็นมุนาฟิก, หัวใจยินดีที่ไม่ต้องไปร่วมกับท่านนบี อาจเกิดโดยไม่รู้ตัวก็ได้
- เป็นมุนาฟิกโดยไม่รู้ตัว (มีนิฟากในหัวใจ)
- มุสลิมเป็นทหารในกองทัพอิสราเอล
"ไม่มีจะมาอะฮฺ เว้นแต่จะต้องมีผู้นำ(แกนนำ,อะมีร)"
- อิควานถูกกล่าวหาว่าฮิซบี ?…
เงื่อนไขของอะฮฺลุซซุนนะฮฺวันญะมาอะฮฺ
1. เชื่อในพระเจ้าองค์เดียว และมีร่อซูลที่ต้องปฏิบัติตามท่านเดียว โดยมีแหล่งความรู้คืออัลกุรอานและอัซซุนนะฮฺ
2. ไม่ใช้สติปัญญาต่อรอง(โต้เถียง ตีความ บิดเบือน) คำพูดของอัลลอฮฺและเราะซูล
3. ข้อปฏิบัติต่อตัวบทหลักฐานต่างๆ มี 2 เงื่อไนขสำคัญ คือ…

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 27/12/66

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 5/7/66

สะละฟี - อ้างถึงสะลัฟ (3 ยุคแรก) - ตามกิตาบุลลอฮฺและซุนนะฮฺอย่างเดียว
เคาะละฟี - อ้างถึงเคาะลัฟ (หลังจาก 3 ยุคแรก) - ก็เช่นเดียวกัน
ความเข้าใจของสลัฟ ??
อิบนุตัยมียะฮฺ, เชคบินบาซ,
- ความเข้าใจของสลัฟ มี 2 ประเภท 1- เรื่องที่สลัฟเห็นตรงกัน ต้องปฏิบัติตามนั้น (มีประมาณ 5…
- จะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งใดเป็นสัจธรรม เป็นความถูกต้อง อะไรคือหลักฐาน ? ในเมื่อทุกศาสนาต่างก็บอกตนเองคือสัจธรรม ?
- เราต้องมีคำตอบกับตัวเอง เพื่อความมั่นคงในอีมาน ไม่ไขว้เขวง่ายๆ และต้องชี้แจงกับต่างศาสนิกได้
- ศาสนาเปรียบเทียบ
ความเชื่อของยิวและการบิดเบือนคัมภีร์ ผลกระทบต่อสังคม,
มุสลิมต้องแตกต่างจากมุชริกีน,
ความศรัทธาต่อบรรดานบีและเราะซูล, จำนวนนบี 124,000 ท่าน,
ข้อแตกต่างของนบีและเราะซูล, หน้าที่ของนบีและเราะซูลคือ มุบัชชิรีน(ผู้ให้ข่าวดี) มุนซิรีน(ผู้ตักเตือน),
พุทธเจ้าเป็นนบี?,…
- ท่านนบีไม่เคยชี้ว่าใครเป็นมุนาฟิก แต่บอกไว้กับฮุซัยฟะฮฺ อิบนุลยะมาน เท่านั้น เพราะมีมาตรการที่ต้องปฏิบัติกับมุนาฟิก
- ฮาฏิ๊บ อิบนุ อบีบัลตะอะฮฺ บอกความลับของมุสลิมแก่ชาวมักกะฮฺ
- คนดีจะรักษาบุญ เลี่ยงบาป และกลับเนื้อกลับตัว,
- การปฏิบัติต่อมุสลิมต่างทัศนะ (เช่น อะชาอิเราะฮฺ…