ลัทธิและกลุ่มต่างๆ

คุฏบะฮฺ : สายเชือกแห่งอิสลาม

Submitted by admin on Sun, 01/04/2018 - 14:28
หัวข้อเรื่อง
هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ 22:78 พระองค์ทรงเรียกชื่อพวกเจ้าว่า "มุสลิมีน", อุมมะฮฺวาหิดะฮฺ, ตะอัศศุบกลุ่มรึเปล่า?
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
Off

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 94 (อายะฮฺ 153)

Submitted by admin on Fri, 16/02/2018 - 13:03
หัวข้อเรื่อง
"และแท้จริงนี้คือทางของข้าอันเที่ยงตรงพวกเจ้าจงปฏิบัติตามมันเถิด และอย่าปฏิบัติตามหลายๆทาง..."
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 86 (อายะฮฺ 143)

Submitted by admin on Thu, 21/12/2017 - 15:29
หัวข้อเรื่อง
และ(ได้ทรงให้มี) สัตว์แปดตัวเป็นคู่ ๆ คือจากแกะสองตัว และจากแพะสองตัว จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด) ว่า ตัวผู้สองตัวนั้นหรือที่พระองค์ทรงห้าม หรือว่าตัวเมียสองตัวนั้น หรือว่าที่มดลูกของตัวเมียทั้งสองนั้นได้คุ้มครองรักษาไว้ พวกท่านจงแจ้งให้ฉันทราบด้วยความรู้อันใดอันหนึ่ง หากพวกท่านพูดจริง
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 5 (กิตาบุลอีมาน 1)

Submitted by admin on Sat, 05/08/2017 - 17:09
หัวข้อเรื่อง
บาบุลอีมาน (นิยาม), อีมานคืออะไร ?, อีมานคืออิสลาม. อีมานประกอบด้วยคำพูดและการกระทำ,อีมานมีเพิ่มขึ้นและลดลง, รักเพื่ออัลลอฮฺ เกลียดเพื่ออัลลอฮฺ เป็นอีมาน, จดหมายจากเคาะลีฟะฮฺ อุมัร อิบนุอับดิลอะซีซ,
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 67 (อายะฮฺ 119-120)

Submitted by admin on Thu, 27/07/2017 - 20:07
หัวข้อเรื่อง
การเลี้ยง, เชือด, และบริโภคสัตว์ตามหลักการอิสลาม; และพวกเจ้าจงละเสียซึ่งบาปที่เปิดเผยและบาปที่ปกปิด แท้จริงบรรดาผู้ที่ขวนขวายกระทำสิ่งที่เป็นบาปกันอยู่นั้น พวกเขาจะได้รับการตอบแทน ตามที่พวกเขากระทำกัน
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On