1047 ที่มักกะฮฺมุบัลลิฆเสียงดังมาก เป็นบิดอะฮฺไหม

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 20:47
คำถาม
ที่มักกะฮ์ทำบิดอะฮ์ไหม มุบัลลิฆเสียงดังมากทั้งๆทีอิมามก็ออกไมค์แล้ว

 

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม

ใช่ครับ เป็นบิดอะฮฺ แต่ไม่ใช่บิดอะฮฺเกี่ยวกับเรื่องอะกีดะฮฺ และในนครมักกะฮฺหรือนครมะดีนะฮฺ หรือประเทศซาอุดิอาระเบีย หรือประเทศอาหรับใดๆก็ตาม ไม่ถือว่าปราศจากบิดอะฮฺทุกชนิดเนื่องด้วยชื่อเสียงของเมืองนั้นหรือประเทศนั้น ที่มักกะฮฺยังมีกลุ่มที่ฉลองเมาลิด ที่มะดีนะฮฺยังมีกลุ่มรอฟิเฎาะฮฺซึ่งเป็นชาวซาอุดี้อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับมัสยิดนบี แต่ได้กระทำบิดอะฮฺนานาชนิด

ในมัสยิดหะรอมก็มีบิดอะฮฺหลายประการ ซึ่งบรรดาอุละมาอฺที่ยึดมั่นในแนวซุนนะฮฺ แม้กระทั่งที่ประเทศซาอุดี้ก็ได้กล่าวถึงบิดอะฮฺนั้นโดยไม่เลือกปฏิบัติหรือไม่ถือว่าเมืองหนึ่งเมืองใดเป็นมะอฺศูม (หมายถึง บริสุทธิ์)จากบิดอะฮฺทุกประการ

คำถามที่ผู้แสวงหาสัจธรรมว่า ทำไมเป็นบิดอะฮฺ? ทำไมเป็นซุนนะฮฺ? หลักฐานคืออะไร? ไม่ใช่ถามว่าเขาทำกับที่มักกะฮฺมันเป็นบิดอะฮฺหรือ? ดูเมือนประทับตราว่าสิ่งที่ถูกกระทำ ณ เมืองหนึ่งเมืองใดจะไม่เป็นบิดอะฮฺกระนั้นหรือ

ขอให้ท่านเข้าใจว่าศาสนาอิสลามไม่ได้ถูกประทานลงมาเพื่อให้คนหนึ่งคนใด เมืองหนึ่งเมืองใด สถาบันหนึ่งสถาบันใด เป็นผู้ประทับตราว่าอะไรเป็นอิสลามอะไรไม่ใช่อิสลาม ที่เป็นอิสลามก็คือหลักฐานจากอัลกุรอานและหะดีษศ่อเฮียะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เท่านั้น อื่นจากนั้นที่ไม่ได้อาศัยสองสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่อิสลามโดยสิ้นเชิง

วัสสลามุอะลัยกุม

ริฎอ อะหมัด สมะดี

15 ต.ค. 48

วันที่ตอบ