1007 การอาบน้ำละหมาดโดยเช็ดบนรองเท้าหรือถุงเท้า

Submitted by dp6admin on Thu, 09/04/2009 - 01:43
คำถาม
หลักการอาบน้ำละหมาด ด้วยการเช็ดที่คุฟ สามารถใช้ได้กับรองเท้าที่เราใช้ใส่ไปทำงานได้หรือไม่ อย่างไรครับ

คำตอบ

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ทัศนะของอุละมาอฺส่วนมากเห็นว่า "คุฟ" หรือรองเท้าที่อนุญาตให้ลูบแทนล้างเท้าคือรองเท้าที่ครอบคลุมเท้าถึงตาตุ่ม ถ้าหากต่ำกว่าตาตุ่มก็ไม่อนุญาต แต่ในทัศนะที่ถูกต้อง ถ้ารองเท้าที่เราสวมคลุมส่วนมากของเท้าของเราก็อนุญาตให้ลูบ และถ้าหากสวมถุงเท้าก็ลูบบนถุงเท้าด้านบนก็ได้ (ต้องเป็นถุงเท้าที่หนาพอสมควร)

หากผู้ลูบรองเท้าหรือถุงเท้าต้องการถอดรองเท้าหรือถุงเท้านั้นออกหลังจากที่ลูบแล้ว ทัศนะที่ถูกต้องก็อนุญาตให้กระทำได้เช่นเดียวกัน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อน้ำละหมาดแต่อย่างใด

ดังกล่าวคือคำฟัตวาที่นำมาจากชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะฮฺและ เชคญะมาลุดดีน อัลกอศิมียฺ ซึ่งหลักฐานและเหตุผลต่างๆ มีอยู่อย่างครบถ้วนในหนังสือ "อัลมัสอะลัลเญารอบัยนฺ" ของเชคญะมาลุดดีน อัลกอศิมียฺ ตรวจสอบโดยท่านเชคนาศิรุดดีน อัลอัลบานียฺ

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ
ริฎอ อะหมัด สมะดี
29 ก.ย. 48

วันที่ตอบ