1028 อาบน้ำละหมาดโดยการเช็ดบนถุงน่อง

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 18:07
คำถาม
ดิฉันเห็นเกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับการอาบน้ำละหมาดโดยการเช็ดที่รองเท้าหรือถุงเท้าไม่ทราบว่าถ้าเป็นผู้หญิงใส่ถุงน่องใช่วิธีการเดียวได้กันหรือเปล่าค่ะ และมีขั้นตอนในการอาบน้ำละหมาดอย่างไรสำหรับการอาบน้ำละหมาดโดยวิธีการเช็ดรองเท้าหรือถุงเท้า

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ถุงน่องของสตรีถ้ามีลักษณะหนาพอสมควรและเครื่องหมายของความหนานั้นคือ ไม่สามารถเห็นภายในถุงน่องได้ ก็อนุโลมให้เช็ดถุงน่องเบื้องบนของเท้าเท่านั้น (ไม่ต้องเช็ดด้านล่าง) และลำดับของการอาบน้ำละหมาดด้วยวิธีเช็ดก็เหมือนการอาบน้ำละหมาดปกติ แต่เมื่อถึงขั้นล้างเท้าก็ให้เช็ดเท้าแทน

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

8 ต.ค. 48

วันที่ตอบ