1145 ละหมาดอิชาอฺ เริ่มต้นและหมดเวลาเมื่อไหร่

Submitted by dp6admin on Fri, 08/01/2010 - 20:09
คำถาม
ทราบมาว่ามีสองทรรศนะ เกี่ยวกับเรื่องหมดเวลาละหมาดอิชาอฺ
ทรรศนะแรก ว่าหมดเวลาตอนเที่ยงคืน ทรรศนะที่สอง ว่าหมดเวลาตอนละหมาดซุบฮี
- อยากทราบหลักฐานจากนบีและเศาะฮาบะฮฺ เกี่ยวกับทั้งสองทรรศนะด้วยครับ ทรรศนะไหนที่บรรดาเศาะฮาบะฮฺส่วนมากใช้ครับ และอุละมาอฺปัจจุบันให้นำหนักกับทรรศนะไหนครับ ?
- ถ้ายึดทรรศนะหมดเวลาตอนเที่ยงคืนแล้วไปละหมาดหลังเที่ยงคืนจะถือว่าขาดละหมาดเลยหรือไม่ครับ ?
- คนทั่วไปจะเลือกปฏิบัติตามทัศนะต่างๆอย่างไร ?

 

 

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ