6 ม.ค.53 - อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม (ตอบปัญหา)

Submitted by dp6admin on Thu, 07/01/2010 - 10:25
Date

ตอบปัญหา หมดเวลาอิชาอฺ, จะตามผู้รู้อย่างไร, หะดิษที่ว่า"ประชาชาติของท่าน(นบี) มีผู้คนจำนวนเจ็ดสิบพันคนอยู่กับพวกเขา ซึ่งพวกเขาจะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องมีการสอบสวนใดๆ....<จนถึง>แล้วท่าน(นบี)ได้กล่าวว่า พวกเขาคือบรรดาผู้ที่ไม่ขอใ,,,ชายหญิงอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้นิกาหฺ มีลูกอายุหนึ่งเดือน จะแต่งงานกันได้หรือไม่, ฉลองงานวันเด็กได้หรือไม่, อุละมาอฺในเมืองไทยเป็นมุจญฺตะหิดหรือเอาวาม, ผลบุญของการละหมาดตะฮัดญุดและถือศ๊ลอดวันจันทร์และพฤหัส