การคำนวณทางดาราศาสตร์เพื่อกำหนด เวลาละหมาด และวันเดือนปีเป็นอย่างไร ศาสนาอนุมัติหรือไม่?

Submitted by Faith009 on Tue, 25/08/2009 - 11:24

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ 25 ส.ค. 52 (รายการก่อนละศีลอด)

อยากทราบว่า  การคำนวณทางดาราศาสตร์เพื่อกำหนด เวลาละหมาด  และวันเดือนปีเป็นอย่างไร  ศาสนาอนุมัติหรือไม่?  ถ้าจำไม่ผิด  มีหะดีษหนึ่งที่ท่านนบี ฯ กล่าวว่าอุมมะฮฺของท่านเป็นอุมมะฮฺที่ไม่รู้การคำนวณ  และเคยมีนักวิชการหลายท่านที่กล่าวว่า  ท่านนบีฯ ไม่เคยใช้การคำนวณ  เรื่องนี้เชคมีคำอธิบายอย่างไร?