ศึกษาอัลกุรอาน : อ่าน-เข้าใจ-ปฏิบัติ- เผยแพร่

ศึกษาอัลกุรอาน : อ่าน-เข้าใจ-ปฏิบัติ- เผยแพร่

Submitted by dp6admin on Wed, 28/02/2024 - 14:11
หัวข้อเรื่อง
- ผลลัพธ์ของการศึกษาอัลกุรอาน
- ศึกษาแล้วต้องนำไปใช้ในชีวิต

 

จาก #ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 54 (อายะฮฺ 83-84) | 9/1/67

ความยาว(นาที)
4 นาที
วันที่