รู้แล้วบอกต่อ

รู้แล้วบอกต่อ

Submitted by dp6admin on Mon, 07/03/2022 - 11:34
หัวข้อเรื่อง
(ให้ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่น)
บาบ 9- คำพูดที่ท่านนบีบอกว่า "มากเหลือเกิน คนที่รับรายงานหะดีษ(มุบัลละฆิน) มีความรู้มากกว่าคนที่รายงาน(คนที่ฟังหะดีษเอง)"
หะดีษ 67 คำสั่งเสียของท่านนบีในวันอีด(เยามุนนะหรฺ) ให้เผยแพร่คุฏบะฮฺของท่านแก่คนที่ไม่ได้อยู่ ณ ที่นั้น "ห้ามละเมิดชีวิต ทรัพย์สิน และเกียรติยศ ของพี่น้องมุสลิม" (เป็นนโยบายปกป้องสิทธิมนุษยชน) คนที่ได้ฟัง จงบอกรายงานต่อแก่คนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่

จาก "เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 22 (กิตาบุลอิลมฺ 4,บาบ 9)"

ความยาว(นาที)
4 นาที