กำลังใจในการทำงานศาสนา

กำลังใจในการทำงานศาสนา

Submitted by dp6admin on Tue, 13/06/2023 - 21:03
หัวข้อเรื่อง
93:3 พระเจ้าของเจ้ามิได้ทรงทอดทิ้งเจ้า
วันที่ท่านนบีมุฮัมมัดได้รับวะฮยฺแล้วหายไปพักหนึ่ง...
วันที่ท่านประกาศแก่ชาวกุเรชให้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ แล้วถูกต่อต้าน...
วันที่ถูกเยาะเย้ยว่าอัลลอฮฺทิ้งท่านนบีแล้วหรือ ?...
วันที่นบีอิบรอฮีมถูกบิดาและสังคมต่อต้าน...
วันที่นบีอิบรอฮีมต้องเผชิญกับกษัตริย์...
อัลลอฮฺไม่เคยทิ้งคนทำงานศาสนา รับใช้พระองค์ รับใช้ศาสนา
อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ไม่เคยทิ้งให้หมดกำลังใจ

จาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 43 (อายะฮฺ 74-79)", เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ความยาว(นาที)
3 นาที
วันที่