อิสติฆฟาร 2 : กำลังใจ

Submitted by admin on Sun, 18/06/2017 - 00:21

ตอนที่แล้วเราได้พูดถึงความสำคัญของการอิสติฆฟาร ในการบำรุงศาสนา ศรัทธา อะกีดะฮฺ และคุณธรรมโดยรวมของเรา ตอนนี้เรากล่าวถึงความสำคัญของอิสติฆฟารที่มีต่อหัวใจ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชีวิตมนุษย์
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวไว้ว่า อัลลอฮจะไม่มองดูที่สรีระร่างกายหรือสีผิวของบ่าว นี้ไม่ใช่จุดหมายในการมองของอัลลอฮ ไม่ใช่จุดหมายในการพิจารณาคุณงามความดี ทว่าคุณงามความดีของบ่าวนั้นอยู่ที่หัวใจ

ولكن ينظر إلى قلوبكم
ทว่า พระองค์ทรงมองไปที่หัวใจของพวกท่าน

หัวใจจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการทำความดีทุกประการ

อิสติฆฟารสำคัญอย่างไร?

พี่น้องลองใคร่ครวญดูว่า เมื่อเราได้กระทำบาป ไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่ หรือบกพร่องในการทำอิบาดะฮฺ หัวใจของเราจะเกิดความรู้สึกท้อแท้ เกิดความรู้สึกไม่ดีกับตนเองและผู้อื่น หัวใจจะเริ่มสิ้นหวังกับอัลลอฮ แล้วสิ่งเดียวที่จะสามารถทำให้หัวใจของเราได้ฟื้นคืนซึ่งสภาพเดิม ทำให้หัวใจเกิดความหวัง รู้สึกดี และมีกำลังใจ คืออะไร? เราจะใช้อะไรในการบำรุงหัวใจของตนเองให้มีสภาพเช่นนั้นได้?
อิสติฆฟารครับ....อิสติฆฟารที่อัลลอฮ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ได้บัญญัติไว้เพื่อเป็นกำลังใจสำคัญสำหรับคนที่ทำความผิด คนที่หัวใจของเขาทรุดโทรมแล้ว เพราะได้กระทำบาปและรู้สึกว่าตนคงไม่มีวันหลุดพ้นจากบาปไปได้
อัลลอฮได้ยื่นอิสติฆฟารมาให้ เพื่อบอกกับบ่าวว่า ไม่ใช่แล้ว! บ่าวพลาดพลั้งทำบาปก็จริง แต่บ่าวก็ยังมีโอกาสที่จะลบล้างบาปนี้และเริ่มต้นใหม่ได้
หัวใจที่รู้สึกท้อแท้ต่ออนาคต สิ้นหวังที่จะทำความดี เพราะเคยทำบาปใหญ่ และเกิดคำถาม...รู้สึกว่าอิบาดะฮฺที่ทำจะไปมีประโยชน์อะไรอีก?

อิสติฆฟารคือคำตอบ เมื่อเราได้อิสติฆฟาร ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ สุบหานะฮุ วะตะอาลา พระองค์ก็จะใส่กำลังใจลงไปในหัวใจของเรา ให้มีความหวัง มีความสดชื่น เกิดความรู้สึกว่าอิบาดะฮฺจะต้องเสริมสร้างพลังอันยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของเราได้อย่างแน่นอน

อิสติฆฟารจึงเป็นกิจวัตรสำคัญสำหรับพวกเราทุกคน อัลลอฮได้ให้การอิสติฆฟารเป็นโอกาสสำหรับทุกคนที่ทำความผิด เป็นโอกาสแม้กระทั่งกับคนดีทั้งหลาย มีทางเดียวเท่านั้นที่เขาจะสามารถดูแลหัวใจของเขาได้นั่นคือ ด้วยการอิสติฆฟาร-ขออภัยโทษต่ออัลลอฮอย่างสม่ำเสมอ
 


ถอดเทปและปรับสำนวนจากเทปรายการ "อิสติฆฟาร", บรรยายโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
เทปที่ 2 : กำลังใจ ออกอากาศเมื่อ 28/05/60 ทาง White Channel สถานีความดี 24 ชม.
คัดลอกจาก fb: ศิษย์เชคริฎอ

อิสติฆฟาร 2 : กำลังใจ