ชีวิตหลังความตาย

ชีวิตหลังความตาย

Submitted by dp6admin on Sat, 13/05/2023 - 17:25
หัวข้อเรื่อง
ไม่มีอะไรขัดเกลาหัวใจได้ดีกว่า "ความตาย",
สองเวลาที่อัลลอฮฺยังรับเตาบัต หคือ ก่อนฆ็อรเฆาะเราะฮฺและก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก
- หัวใจที่ไม่ถูกขัดเกลาก็เหมือนบ้านร้างที่มีฝุ่นเกาะ
- ไม่มีอะไรขัดเกลาหัวใจได้ดีกว่า "ความตาย"
- สนับสนุนให้ไปเยี่ยมคนใกล้ตาย เพื่อนะศีหัตและสั่งสอน (ตัลกีน-สอนให้กล่าวกะลิมะตาน) และให้เลือกคนซอลิหฺอยู่กับคนใกล้ตาย
- สองเวลาที่อัลลอฮฺยังรับเตาบัต หคือ ก่อนฆ็อรเฆาะเราะฮฺและก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก
- คนที่อาบน้ำมัยยิตต้องมีเงื่อนไขสองประการ คือ มีความรู้เกี่ยวกับการอาบน้ำมัยยิตและรักษาความลับของมัยยิต
- ทำไมต้องรีบฝังมัยยิต?
ความยาว(นาที)
70 นาที
สถานที่
มัสยิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่