ชีวิตหลังตาย

สัญญาที่เป็นความจริง !!!

Submitted by dp6admin on Mon, 12/11/2018 - 20:02
หัวข้อเรื่อง
7:44 และชาวสวรรค์ได้ร้องเรียกชาวนรก ว่าแท้จริงพวกเราได้พบแล้วว่าสิ่งที่พระเจ้าของเราได้สัญญาแก่เราไว้นั้นเป็นความจริง และพวกท่านได้พบสิ่งที่พระเจ้าของพวกท่านได้ทรงสัญญาไว้เป็นความจริงไหม?

1708 เสียชีวิตในเดือนรอมฎอนจะไม่ถูกสอบสวน จริงหรือ ?

Submitted by admin on Sun, 18/06/2017 - 23:08
คำถาม
เสียชีวิตในเดือนรอมฎอนจะไม่ถูกสอบสวน จริงหรือ ?
ตายแบบไหน ไม่ถูกสอบสวน ?
การสอบสวนหรือฟิตนะฮฺในกุโบร์มีอะไรบ้าง ? 3 คำถามในกุโบร์ ?

คำตอบ

ผู้ตอบ : เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ : 23 ธ.ค. 52 (รายการอัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม)

http://www.islaminthailand.org/dp6/forum/1759

อะกีดะฮฺ 15 รุก่นอีหม่านข้อที่ 5 การศรัทธาต่อวันกิยามะฮฺ (สัญญาณย่อย)

Submitted by dp6admin on Sun, 25/10/2009 - 06:30
หัวข้อเรื่อง
หลักศรัทธาข้อนี้มีผลกระทบมหาศาลต่อชีวิตของเรา หลักศรัทธาที่ท่านนบีเน้นในช่วงแรกของการเผยแผ่อิสลามคือ ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันกิยามะฮฺ
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
Off

อะกีดะฮฺ 17 การศรัทธาต่อวันกิยามะฮฺ (ชีวิตหลังตาย)

Submitted by dp6admin on Thu, 22/10/2009 - 15:26
หัวข้อเรื่อง
(หน้า 97) ชีวิตหลังความตาย, การมองเห็นมะลาอิกะฮฺ, อาลัมบัรซัฆ(ในหลุมฝังศพ)
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
Off