ชีวิตหลังตาย

ลำดับเหตุการณ์วันกิยามะฮฺ
1. ดุนยา الدنيا
2. กุบูร القبر
3. การเป่า النفخ في الصور
4. ฟื้นคืนชีพ البعث
5. การชุมนุม  الحشر
6. ชะฟาอะฮฺ الشفاعة
7. คิดบัญชี الحساب
8. รับสมุด تطايرالصحف
9. ชั่งการงาน الميزان
10. บ่อน้ำ الحوض…
คุฏบะฮฺละหมาดกุสูฟ ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม #ตายแล้วไปไหน #ดัจญาล
หะดีษ 184 ขณะละหมาดคุซูฟ อัสมาอฺวูบไป เอาน้ำมาเทบนศีรษะ แล้วละหมาด (ไม่ได้อาบน้ำละหมาดใหม่) โดยนบีไม่ได้ตำหนิ หรือให้อาบน้ำละหมาดใหม่
นบีเห็นหลายอย่างในละหมาด ที่ท่านไม่เคยเห็น เช่น สวรรค์ นรก,…
7:44 และชาวสวรรค์ได้ร้องเรียกชาวนรก ว่าแท้จริงพวกเราได้พบแล้วว่าสิ่งที่พระเจ้าของเราได้สัญญาแก่เราไว้นั้นเป็นความจริง และพวกท่านได้พบสิ่งที่พระเจ้าของพวกท่านได้ทรงสัญญาไว้เป็นความจริงไหม?
สัญญาที่เป็นความจริง มีมากมายในอัลกุรอาน เช่น #นรก #สวรรค์ ช่วยเหลือผู้อดทน โรมจะถูกพิชิต
- เชื่อมั่นในสัญญาของอัลลอฮฺ มีผลต่อรสชาติอีมานในหัวใจ
- บรรดาผู้ที่ขัดขวางทางของอัลลอฮฺ - คนที่ไม่เชื่อมั่นในสัญญาของอัลลอฮฺ
- เราอาจเป็นคนที่ขัดขวางทางของอัลลอฮฺ
- ชาวอะอฺรอฟ…
- การสนทนาระหว่างชาวสวรรค์, ชาวสวรรค์กับชาวนรก
- จุดจบของมนุษย์, สตีฟ จ็อบส์
- อย่าเป็นลูกหนี้
- ลักษณะของสวรรค์
- สัญญาที่เป็นความจริง, การสารภาพที่ยิ่งใหญ่ ตั้งแต่ในกุโบร์ และในวันกิยามะฮฺ
7:44 ขอละอฺนัตของอัลลอฮฺจงมีแด่ผู้อธรรมทั้งหลายเถิด