ชีวิตหลังตาย

บ่อน้ำของท่านนบีนั้นมีรายละเอียดเกี่ยวกับการดื่ม บางคนอาจะดื่มจากบ่อน้ำเอง ท่านนบีตักน้ำให้ หรือมีบางคนที่ได้รับเกียรติดื่มจากมือท่านนบี…

7:44 และชาวสวรรค์ได้ร้องเรียกชาวนรก ว่าแท้จริงพวกเราได้พบแล้วว่าสิ่งที่พระเจ้าของเราได้สัญญาแก่เราไว้นั้นเป็นความจริง และพวกท่านได้พบสิ่งที่พระเจ้าของพวกท่านได้ทรงสัญญาไว้เป็นความจริงไหม?
สัญญาที่เป็นความจริง มีมากมายในอัลกุรอาน เช่น #นรก #สวรรค์ ช่วยเหลือผู้อดทน โรมจะถูกพิชิต
- เชื่อมั่นในสัญญาของอัลลอฮฺ มีผลต่อรสชาติอีมานในหัวใจ
- บรรดาผู้ที่ขัดขวางทางของอัลลอฮฺ - คนที่ไม่เชื่อมั่นในสัญญาของอัลลอฮฺ
- เราอาจเป็นคนที่ขัดขวางทางของอัลลอฮฺ
- ชาวอะอฺรอฟ…
- การสนทนาระหว่างชาวสวรรค์, ชาวสวรรค์กับชาวนรก
- จุดจบของมนุษย์, สตีฟ จ็อบส์
- อย่าเป็นลูกหนี้
- ลักษณะของสวรรค์
- สัญญาที่เป็นความจริง, การสารภาพที่ยิ่งใหญ่ ตั้งแต่ในกุโบร์ และในวันกิยามะฮฺ
7:44 ขอละอฺนัตของอัลลอฮฺจงมีแด่ผู้อธรรมทั้งหลายเถิด