1865 บททดสอบหรือบทลงโทษ ?

Submitted by dp6admin on Sun, 25/12/2022 - 17:20
คำถาม
- บทลงโทษเป็นบททดสอบในตัว แต่มิใช่บททดสอบเป็นบทลงโทษเสมอไป
- เราไม่สามารถฟันธงได้ว่าสิ่งที่เราประสบเป็นบททดสอบหรือบทลงโทษ
- บรรดาสะลัฟนั้นเมื่อประสบมุซีบะฮฺ จะไม่คิดเข้าข้างตนเอง แต่จะคิดว่าเป็นบทลงโทษจากความผิดที่ได้ทำ เพื่อทบทวนตัวเอง ปรับปรุงแก้ไข และขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ
คำตอบ

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 21/12/65

วันที่ตอบ