ทดสอบ

- คุณค่าของการศึกษาอัลกุรอาน ให้ทบทวนว่าจะมีประโยชน์อะไรในวันกิยามะฮฺบ้าง
- ฟิตนะฮฺ - บททดสอบหรือบทลงโทษ
- ความสำคัญของญะมาอะฮฺ, ชูรอ
ดุอาอฺขอบคุณที่อัลลอฮฺให้เราพ้นจากบททดสอบที่ผู้อื่นประสบ
บทเรียนจาก #บนีอิสรออีล #บททดสอบในด้านศาสนา
- หะดีษอัลฟุตูน (การทดสอบของนบีมูซา ตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต)
- บนีอิสรออีลข้ามทะเลหนีฟิรอาวน์แล้ว มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
- เรื่องราวของซามิรีที่เชิญชวนให้บนีอิสรออีลสร้างรูปปั้นวัว
อีมานมีขึ้นมีลง, วัดอีมานอย่างไร, สิ่งที่ทำให้อีมานเสียหาย/อ่อนลง, 3 ประการที่จะทำให้อีมานมั่นคง
คำแนะนำของสะลัฟ ให้มี "ซุฮดฺ" เมื่อถูกทดสอบ(มุซีบะฮฺ), ซุฮดฺเป็นการงานของหัวใจ ไม่ใช่อวัยวะ, เมื่อถูกทดสอบในเรื่องดุนยาให้ดีใจในผลบุญของบททดสอบ มากกว่าเสียใจต่อบททดสอบ, รากฐานของซุฮดฺคือความพอใจต่ออัลลอฮฺ, คนที่ชอบดุนยา จะชอบใหคนชื่นชม ไม่ชอบคนตำหนิ, อย่าแสวงหาความพอใจของมนุษย์…