อิสติฆฟารที่ประเสริฐที่สุด (ซัยยิดุลอิสติฆฟาร)

อิสติฆฟารที่ประเสริฐที่สุด (ซัยยิดุลอิสติฆฟาร)

Submitted by dp6admin on Fri, 23/09/2022 - 15:02
หัวข้อเรื่อง
สรรเสริญอัลลอฮฺ, สารภาพผิด และขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ
#ซัยยิดุลอิสติฆฟาร (เจ้านายของสำนวนการขออภัยโทษ)
#อิสติฆฟาร - การขออภัยโทษ

จาก "ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 224 (หะดีษที่ 42/5)" โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ซัยยิดุลอิสติฆฟาร

ความยาว(นาที)
3 นาที
วันที่