เสียดาย...

เสียดาย...

Submitted by dp6admin on Wed, 03/11/2021 - 22:49

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ส่วนหนึ่งจาก "ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 59 (หะดีษที่ 13/4)" http://www.islaminthailand.org/dp8/audio/2010-05-28/2526

ความยาว(นาที)
2 นาที