ภรรยาของญุลัยบี๊บ

ภรรยาของญุลัยบี๊บ

Submitted by dp6admin on Thu, 01/10/2020 - 16:52

ตัวอย่างผู้ที่ #เชื่อฟังท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จนกระทั่งได้รับความดีงามในชีวิต
*ญุลัยบี๊บ (ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ) เป็น #เศาะฮาบะฮฺ
- ความรักของ #ชาวอันศอร ต่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
จาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 11 (อายะฮฺ 24) | 18/8/63"

ความยาว(นาที)
8 นาที
วันที่