เศาะฮาบะฮฺที่อัลลอฮฺตอบรับดุอาอฺ 1-3

เศาะฮาบะฮฺที่อัลลอฮฺตอบรับดุอาอฺ 1-3

Submitted by dp6admin on Tue, 23/11/2021 - 12:15
หัวข้อเรื่อง
หะดีษ 38 -
"และหากเขาได้ขอฉันแล้ว จะให้เขาอย่างแน่นอน, และถ้าหากเขาขอความคุ้มครองต่อฉัน ฉันก็จะให้ความคุ้มครองเขา(อย่างแน่นอน)"
อนัส อิบนุนนัฎรฺ
อัลบะรออฺ อิบนุมาลิก
นุอฺมาน บินเกาก็อล,
อับดุลลอฮฺ อิบนุญะหชฺ,
ซะอดฺ อิบนุอบีวักกอส,
สะอี๊ด อิบนุซัยดฺ,
อัลอะลาอฺ อัลฮัฎเราะมียฺ,
อนัส อิบนุมาลิก ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุม

 

ส่วนหนึ่งจาก "ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 207 (หะดีษที่ 38/10)"
http://www.islaminthailand.org/dp8/audio/2015-09-03/5802

ความยาว(นาที)
14 นาที