คุณค่าของการซิกรุลลอฮฺ และเศาะละวาตนบี ﷺ

คุณค่าของการซิกรุลลอฮฺ และเศาะละวาตนบี ﷺ

Submitted by dp6admin on Sat, 26/09/2020 - 21:45

คุณค่าของการซิกรุลลอฮฺ และเศาะละวาต นบี ﷺ  #มุฮัมมัด อัลหะมีด ผู้ได้รับการสรรเสริฐ

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

การรำลึกถึงท่านนบี
1- สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของท่านนบี
2- ทบทวนความสำคัญของบุคคลที่ให้เรามีคุณธรรม
3- แสดงความกตัญญูต่อท่านนบี

คนที่รักนบีมากที่สุด จะเศาะละวาตท่านนบีมากที่สุด
นบีถูกเรียกในคัมภีร์เก่าว่า "อะหฺมะดุ" มีความหมายว่า ผู้ที่ถูกสรรเสริญกว่า
นบีมุฮัมมัดในคัมภีร์ของคริสต์และยิว

จาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 62 (อายะฮฺ 115)"

ความยาว(นาที)
21 นาที