การอพยพของนบีมูซาและนบีมุฮัมมัด

การอพยพของนบีมูซาและนบีมุฮัมมัด

Submitted by dp6admin on Mon, 06/07/2020 - 17:01
หัวข้อเรื่อง
- เปรียบเทียบการอพยพของนบีมูซา(บนีอิสรออีล, อียิปต์ไปบัยตุลมักดิส ปาเลสไตน์) และนบีมุฮัมมัด(มุสลิมีน, มักกะฮฺไปมะดีนะฮฺ) عليهم الصلاة والسلام
- บนูอิสรออีลหลังจากออกจากอียิปต์ มุ่งไปสู่บัยตุลมักดิส(เยรูซาเล็ม) มีมุอฺญิซาตเยอะ เพื่อให้มั่นใจในการนำของนบีมูซา แต่พวกเขาฝ่าฝืน ไม่ค่อยได้รับบทเรียน อัลลอฮฺจึงลงโทษ พวกเขาก็ยอมรับโทษ เตาบัตและขออภัยโทษ จึงเป็นประชาชาติที่ประเสริฐในยุคสมัยนั้น
ความยาว(นาที)
5 นาที