คำสั่งเสียในฮัจญฺอำลา (คุฏบะตุลวะดาอฺ)

Submitted by dp6admin on Sun, 30/06/2019 - 10:31
หัวข้อเรื่อง
ความสำคัญของคุฏบะตุลวะดาอฺ - เป็นประกาศสุดท้ายของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เกี่ยวกับหลักการของศาสนา ซึ่งได้ระบุถึงประเด็นสำคัญที่มุสลิมต้องห่วงใยในชีวิตของตน คือ ความมั่นคงแห่งประชาชาติ, ความมั่นคงและความปลอดภัยในสังคม, ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสิทธิของผู้ยากจน, ความเสมอภาคและหน้าที่ของผู้ปกครอง, สิทธิของสตรี, สิทธิของมุสลิมต่อมุสลิม
การปราศรัยอำลาในวันอะเราะฟะฮฺ, ฮัจญฺอำลา (ปี ฮ.ศ.10), อะเราะฺฟะฮฺ, ฮัจญะตุ้ลวะดาอฺ, ฮัจญะตุ้ลอิสลาม
สถานที่
มัสญิดอัลอะตี๊ก
วันที่บรรยาย
ขนาดไฟล์
11.80 mb
ความยาว
67.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

WCimage
คำสั่งเสียในฮัจญ์อำลา