ฟิตอิบาดะฮฺ...พิชิตตักวาในเดือนรอมฎอน

ฟิตอิบาดะฮฺ...พิชิตตักวาในเดือนรอมฎอน

Submitted by dp6admin on Thu, 11/07/2013 - 02:09

หลักการอันดีงามว่าด้วยเคล็ดลับของความสุขในการฏออะฮฺและการเตรียมตัวสู่เดือนเราะมะฎอน

หลักการที่ 1 ให้เกิดความรู้สึกที่มีความปรารถนาต่ออัลลอฮฺ #คิดถึงเราะมะฎอนไหม ?
หลักการที่ 2 รู้ถึงความประเสริฐและความโปรดปรานของอัลลอฮฺที่มีอยู่ในเดือนนี้ ซึ่งเป็นโอกาสของปวงบ่าวที่จะไขว่คว้ามัน
หลักการที่ 3 ตั้งใจและมุ่งมั่นฝึกฝนทำความดี
หลักการที่ 4 ละเลิกจากความเกียจคร้านและปลีกตัวออกห่างจากคนที่เกียจคร้าน แล้วคบกับคนที่มีความตั้งใจทำความดี
หลักการที่ 5 เตรียมพร้อมในการทำความดีและเตาบะฮฺตัวจากความผิดบาปทั้งหลาย พร้อมๆกับทบทวนตัวเองทุกๆครั้งหลังจากทำความดี
หลักการที่ 6 เตรียมการสำหรับทำความดีและทบทวนตัวเองอยู่เสมอ
หลักการที่ 7 ศึกษาวิธีถือศีลอดตามบัญญัติอิสลาม
หลักการที่ 8 เตรียมจิตใจเพื่อให้ลิ้มอรรถรสของอิบาดะฮฺแห่งความอดทน
หลักการที่ 9 เทคนิคพิชิตและการเข้าถึงอรรถรสของการทำความดีต่างๆ
หลักการที่ 10 ฟื้นฟูอิบาดะฮฺที่ถูกลืม
หลักการที่ 11 รู้ถึงปัจจัยที่ทำให้ออกห่างจากอัลลอฮฺ 

อธิบายหนังสือ "#เทคนิคพิชิต และการเข้าถึงอรรถรสในการทำอิบาดะฮฺต่างๆ รวมถึง #การเตรียมตัวสู่เดือนเราะมะฎอน" ของ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
 

ความยาว(นาที)
150 นาที
สถานที่
โรงแรมอิมพีเรียล นราธิวาส
วันที่
ประเภทเนื้อหา