1695 คำแนะนำในวันอะเราะฟะฮฺ (9 ซุลฮิจญะฮฺ)

Submitted by admin on Thu, 01/09/2016 - 16:03

ความประเสริฐของซุลฮิจญะฮฺ, ดุอาอฺวันอะเราะฟะฮฺ, การถือศีลอดวันอะเราะฟะฮฺลบล้างความผิดสองปี
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี,อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม 1 ก.ย.57

 

วันที่ตอบ