1695 คำแนะนำในวันอะเราะฟะฮฺ (9 ซุลฮิจญะฮฺ)

Submitted by admin on Thu, 01/09/2016 - 16:03

ความประเสริฐของซุลฮิจญะฮฺ, ดุอาอฺวันอะเราะฟะฮฺ, การถือศีลอดวันอะเราะฟะฮฺลบล้างความผิดสองปี
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี,อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม 1 ก.ย.57

 
- "การถือศีลอด #วันอะเราะฟะฮฺ อัลลอฮจะลบล้างความผิดสองปี",
- ห้ามถือศีลอดวันอีด+วันตัชรีก
- สนับสนุนให้ของขวัญแก่กันในวันอีด การเฉลิมฉลองในวันอีด
 

 

วันที่ตอบ