ปัญหาเกี่ยวกับอีดและอุฎหิยะฮฺ

วันอีดและอุฎหิยะฮฺ ซุลฮิจญะฮฺ, อีด, อุฎหิยะฮฺ(กุรบาน)