ซุลฮิจญะฮฺ

การเสียสละของนบีอิบรอฮีมและนบีอิสมาอีล
#ทำงานศาสนา #นบีอิบรอฮีม #อีดิ้ลอัฎฮา
- ความประเสริฐของสิบวันแรกในเดือนซุลฮิจญะฮฺ
-
(วันอะเราะฟะฮฺ, 9 ซุลฮิจญะฮฺ)
นะศีหะฮฺ : ให้ขยันทำความดีในสิบวันแรกซุลฮฺจญะฮฺ
- บทเรียนจากโควิด19 (ฮัจญฺ การช่วยพี่น้องมุสลิม)
- บทเรียนจากชัยชนะ
- ความขัดแย้ง จะทำให้พวกเจ้าอ่อนแอ ไม่เข้มแข็ง ไม่รู้คุณค่าตัวเอง มัวแต่หาจุดอ่อนของเพื่อนฝูงที่ขัดแย้งกัน เมื่อเจอศัตรูก็จะขี้ขลาด
-…
นะศีหะฮฺ : เตรียมตัวสำหรับ 10 วันแรกซุลฮิจญะฮฺ