ความประเสริฐของอุฎหิยะฮฺ(กุรบาน)

Submitted by dp6admin on Sun, 07/11/2010 - 13:14
หัวข้อเรื่อง
ความจำเป็นของอุฎหิยะฮฺ, ผลบุญที่จะได้รับ
กุรบานที่บริสุทธิ์ ปรับเหนียตอย่างไร ?
สถานที่
ชมรมผู้สูงอายุมุสลิมสันติชน ศิลปวัฒนา
วันที่บรรยาย
ความยาว
60.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

WCimage
ความประเสริฐของอุฎหิยะฮฺ(กุรบาน)