1074 การสลามระหว่างชายหญิง

Submitted by dp6admin on Sun, 12/04/2009 - 06:39
คำถาม
คำถาม : อยากทราบหลักการให้สลามระหว่างชายกับหญิงเป็นอย่างไร เคยได้ยินว่า ห้ามไม่ให้ผู้หญิงให้สลามผู้ชายก่อน แล้วจะต้องทำอย่างไร

 

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

การให้สลามระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายก็มีกติกามารยาทเช่นเดียวกับการสลามระหว่างผู้ชายกับผู้ชายหรือผู้หญิงกับผู้หญิง ยกเว้นกรณีที่อาจเกิดฟิตนะฮฺ(อันตรายหรือพฤติกรรมในแง่ที่ไม่ดี)จากการสลามนั้น ก็จำเป็นต้องงดเว้นการสลามและปฏิบัติเท่าที่มีความเหมาะสม นี่คือหลักการกว้างๆ แต่รายละเอียดมีดังนี้

1. การให้สลาม ถ้าหมายถึงการสัมผัสมือกัน ถ้าระหว่างผู้ชายกับผู้ชายก็เป็นสิ่งที่ซุนนะฮฺนบีสนับสนุน หรือระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงก็เช่นเดียวกัน แต่ถ้าหากระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงก็จะมีข้อห้ามชัดเจน และมีตัวอย่างจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่ท่านได้ประกาศในขณะที่ผู้หญิงต้องการสัมผัสมือท่านนบีเพื่อให้สัตยาบันของสตรีผู้อพยพ(บัยอะตุลมุฮาญิรอต) ท่านนบีได้กล่าวว่า "อินนีลาอุศอฟิฮุลนิซาอะ" (บันทึกโดยบุคอรียฺ) หมายความว่า "ฉันไม่สัมผัสมือสตรีเลย"  นี่คือจุดยืนของท่านนบีทั้งๆที่เป็นกรณีที่ต้องการสัมผัสมือและทั้งๆที่ท่านนบีเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจมากที่สุดในมวลหมู่บรรดาผู้ศรัทธา สรุปว่าผู้ชายสัมผัสมือผู้หญิงขณะสลามมิได้โดยเด็ดขาด

2. การสลาม ถ้าหมายถึงกล่าวคำสลามอย่างเดียว ถ้าระหว่างผู้ชายกับผู้ชาย หรือผู้หญิงกับผู้หญิง ก็เป็นที่สนับสนุนตามบทบัญญัติที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวไว้ว่า "อัฟชุสสลามะ บัยนะกุม" หมายความว่า "จงแพร่ซึ่งการสลามระหว่างพวกท่านซึ่งกันและกัน"  แต่การเริ่มให้สลามจะเป็นซุนนะฮฺ ส่วนการตอบรับสลามนั้นเป็นวาญิบหากผู้ตอบรับมีอยู่คนเดียว แต่หากผู้สลามมีอยู่หลายคนก็จะเป็นฟัรฎูกิฟายะฮฺ หมายถึงถ้าส่วนหนึ่งรับสลามก็เพียงพอแล้ว

3. การกล่าวสลามระหว่างผู้หญิงผู้ชาย ท่านนบีเคยเริ่มกล่าวสลามให้แก่สตรีกลุ่มหนึ่ง จึงเป็นหลักฐานว่าผู้ชายกล่าวสลามแก่ผู้หญิงได้ สำหรับการที่ผู้หญิงกล่าวให้สลามแก่ผู้ชายก็ไม่มีข้อห้ามใดๆ เว้นแต่ข้อห้ามอื่นๆเกี่ยวกับสถานการณ์ในการให้สลาม ซึ่งถ้าผู้กล่าวสลามคาดว่าอาจเกิดฟิตนะฮฺก็บังควรงดการให้สลามระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย อาทิเช่น ในสังคมปัจจุบันในที่สาธารณะถ้าหนุ่มสาวให้สลามกันอาจเป็นสัญญาณว่าอนุญาตให้เข้ามาพูดคุย ซึ่งอาจเป็นประตูสู่พฤติกรรมที่เลยเถิดหรือละเมิดหลักการหลายประการต่อไป และสำหรับสตรีนั้นสมควรต้องสำรวมตนให้มากที่สุด โดยเฉพาะกับคนแปลกหน้า จึงไม่บังควรที่จะกล่าวสลามง่ายๆกับทุกคน และสำหรับผู้ชายก็สมควรที่จะไม่กล่าวสลามให้แก่สตรีทุกๆคน เพื่อรักษาความปลอดภัยในกรณีการกล่าวสลามระหว่างชายหญิงโดยเฉพาะ แต่หากคาดว่าจะไม่มีฟิตนะฮฺเกิดขึ้นการกล่าวสลามก็เป็นที่อนุโลมอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นขอให้การเริ่มให้สลามระหว่างชายหญิงได้ใช้ดุลยพินิจและความเหมาะสมโดยให้รักษามารยาทและความปลอดภัยในสังคม มิให้ฟิตนะฮฺเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มสตรีกับกลุ่มบุรุษ

และสุดท้ายนี้เป็นที่รู้กันว่าการกล่าวสลามระหว่างหญิงชายไม่อนุญาตให้กระทำสิ่งที่ดึงดูดความสนใจหรือแสดงความนิ่มนวลอ่อนโยนให้กันและกัน เช่น การยิ้มแย้ม ใช้เสียงอ่อนหวาน หรือแสดงกิริยาที่บ่งชี้ถึงความสนใจขณะให้สลาม เหล่านี้ถ้าปรากฏขณะให้สลามก็จะเป็นข้อห้ามที่ต้องหลีกเลี่ยงวัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

6 พ.ย. 48

วันที่ตอบ